Application form

Be our partner institutionPlease load the Application form in your native language. Fill it in, print and send by post/fax or scanned to the AHICE Administrator in your country. The Administrator will register your institution.
Moravská galerie v Brně
Husova 18
662 26 Brno
Fax: 0 532 169 181
cz@ahice.net


Přihláška
'Art and Heritage in Central Europe'- AHICE spravuje Mezinárodní kulturní centrum v Krakově (International Cultural Centre in Cracow). Informace zahrnuté do databáze jsou uživatelům poskytovány jednoduchou a přístupnou formou na webové stránce www.ahice.net. Mezinárodní kulturní centrum si vyhrazuje právo na úpravu materiálů zaslaných institucemi.

Moravská galerie v Brně je správcem služby AHICE v České republice a eviduje instituce, jimž poskytuje přístup na webovou stránku, čímž jim umožňuje samostatně zpřístupňovat informace o jejich aktivitách.

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře se instituce zavazuje pravidelně dodávat informace o svých aktivitách do databáze AHICE a souhlasí se zpřístupněním výše uvedených informací, jakož i údajů uvedených v tomto formuláři, uživatelům služby AHICE.


Datum

Jméno a podpis zástupce instituce
a úřední razítko