Application form

Be our partner institution Please load the Application form in your native language. Fill it in, print and send by post/fax or scanned to the AHICE Administrator in your country. The Administrator will register your institution.

Centrum vied o umení SAV / Art Research Centre of SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
fax: 00421-2-54793895
dejusekr@savba.sk


Prihláška
Služba s názvom 'Art and Heritage in Central Europe' [ AHICE ] - je spravovaná Medzinárodným kultúrnym centrom v Krakove (International Cultural Centre in Cracow). Informácie ňou obsiahnuté sú jej užívateľom poskytované v jednoducho dostupnej forme domovskej stránky www.ahice.net. Medzinárodné kultúrne centrum si vyhradzuje právo zostaviť podľa potreby materiály zaslané jednotlivými spolupracujúcimi inštitúciami.

Centrum vied o umení SAV spravuje službu AHICE na Slovensku a registruje tunajšie inštitúcie dávajúc im prístup na domovskú stránku, čím im je umožnené vkladať do nej informácie o ich vlastných aktivitách.

Vyplnením a zaslaním prihlášky vyjadruje inštitúcia ochotu a pripravenosť pravidelne prispievať informáciami o jej aktivitách do siete AHICE a zároveň dáva súhlas so sprístupnením vyššie zmienených informácií, ako aj dát z prihlášky užívateľom tejto služby.


Dátum

Meno a podpis zodpovedného zástupcu inštitúcie
a jej oficiálna pečiatka