Artisti dei laghi lombardi nell’Europa moderna

Artisti dei laghi lombardi nell’Europa moderna / Artyści znad jezior lombardzkich w nowożytnej Europie

Place Warsaw, Wilanów Museum Palace, POLAND
Organizer Institute of Art History, University of Warsaw and Wilanów Museum Palace
More info http://www.ihs.uw.edu.pl/zaproszenie-na-konferencje/

Conference dates: 3-4 April 2014