GLOSSAE, SCHOLIA ET COMMENTARII. Commenting texts from Antiquity to the Middle Ages – Multicultural perspective

GLOSSAE, SCHOLIA ET COMMENTARII. Commenting texts from Antiquity to the Middle Ages – Multicultural perspective

Place POLAND, Warsaw, Cardinal Stefan Wyszyński University, POLAND
Organizer Institute of Classical Philology and Culture Studies of Cardinal Stefan Wyszynski University; Department of Medieval Studies and Neolatin Philology
More info http://www.wnh.uksw.edu.pl/node/504

Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa (IFKiK) UKSW oraz Katedra Mediewistyki i Neolatynistyki IFKiK zapraszają do wzięcia udziału w konferencji poświęconej gatunkom  literatury komentującej i metodom komentowania tekstów,  zarówno w starożytności, jak i w średniowieczu.
Rola komentarza i komentowania jako podstawowej metody badawczej, stosowanej szeroko zarówno w starożytności klasycznej, jak i w czasach nowszych jest zagadnieniem wciąż oczekującym na dokładne zbadanie. Mimo kilku międzynarodowych konferencji poświęconych komentarzom i literaturze izagogicznej daleko jest jeszcze do syntetycznego ujęcia zagadnienia. Zwłaszcza w perspektywie wielokulturowej komentowanie jako metoda badawcza i dydaktyczna staje się zagadnieniem niezwykle ciekawym: czy komentowano teksty buddyjskie lub arabskie w podobny sposób, jak to robili uczeni u schyłku antyku i w średniowieczu?