Art of  Avant-garde in the Lublin Museum

3 June 2017 - 30 July 2017

Art of Avant-garde in the Lublin Museum / Nowa forma Wielkiego Jutra. Sztuka awangardy w Muzeum Lubelskim w Lublinie,

Place Lublin, Lublin Museum, Zamkowa 9, POLAND
Organizer Lublin Museum
More info http://www.muzeumlubelskie.pl/Aktualnosci/Nowa_forma_Wielkiego_Jutra-2-838-20.html

Art of Avant-garde in the Lublin Museum