Generation S. V. U. Mánes

27 June 2019 - 30 August 2019

Generation S. V. U. Mánes / Generace S. V. U. Mánes

Place Prague, New Town Hall, Karlovo náměstí 1/23, CZECH REPUBLIC
Organizer Novoměstská radnice p.o / New Town Hall
More info http://www.nrpraha.cz/program/975/generace-s-v-u-manes/

The exhibition shows various historical periods and generational movements in approximately 50 exhibits from more than 40 authors. It demonstrates the creative work of six generations who have found their views and transformed their visions into masterpieces.
Gallery on the ground floor, open Tue–Sun 10am–6pm, entrance fee basic 50 CZK, reduced 20 CZK, family 100 CZK
****//****
Výstava přináší pohled na jednotlivé historické úseky a generační hnutí na přibližně 50 exponátech od více než 40 autorů. Ukazuje výtvarnou tvorbu šesti generací, které nalézaly své pohledy a přetavovaly svá vidění do mistrovských děl.
Galerie v přízemí, otevřeno út–ne 10–18 hod, vstupné plné 50 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 100 Kč