Magdalena Adámková Turzová -  Foreign House

3 September 2019 - 27 September 2019

Magdalena Adámková Turzová - Foreign House / Magdalena Adámková Turzová - Cizí dům

Place Olomouc, Town Hall, Horní náměstí, CZECH REPUBLIC
Organizer Galerie Caesar / Caesar Gallery
More info http://www.galeriecaesar.cz

Magdalena A. Turzová is a painter who lives and works in the middle of nothing, or in the middle of Haná region. He also works in Olomouc and Prostějov. It is not, and has never been, a castaway that suffers from the immediate environment because he has no other choice. After leaving Olomouc, where she studied at the Department of Art Education, Magdalena enthusiastically started exploring the contemporary countryside. The outcome of her research was from the beginning of painting, exceptionally processed by collage to form dioramas. /// Magdalena A. Turzová je malířka, která žije a tvoří uprostřed ničeho, respektive uprostřed Hané.
Vedle toho pracuje – učí v Olomouci a Prostějově. Není to a nikdy nebyl trosečník, který si vystačí s bezprostředním okolím, protože mu nic jiného nezbývá. Magdalena se po opuštění Olomouce, kde studovala na Katedře výtvarné výchovy, s nadšením vrhla do zkoumání současného venkova.
Výstupem jejího výzkumu byly od počátku malby, jenom výjimečně zpracované postupem koláže do podoby dioramat.