Mysterious Worlds by Jaromír Šofr

18 September 2019 - 17 November 2019

Mysterious Worlds by Jaromír Šofr / Tajemné světy Jaromíra Šofra

Place Prague, New Town Hall, Karlovo náměstí 1/23, CZECH REPUBLIC
Organizer Novoměstská radnice p.o / New Town Hall
More info http://www.nrpraha.cz/program/988/tajemne-svety-jaromira-sofra/

Amazingly timeless paintings closely linked to the interwar and post-war Surrealist tradition. Just as surprising as the images themselves is the personality of their author, one of the most famous Czech filmmakers.
Gallery on the ground floor, open Tue–Sun 10am–6pm, entrance fee basic 50 CZK, reduced 20 CZK, family 100 CZK.
**** //****
Podivuhodně nadčasové obrazy úzce navazující na meziválečnou a poválečnou surrealistickou tradici. Stejně překvapivá jako obrazy samotné je osobnost jejich autora, jednoho z nejproslulejších českých filmových tvůrců.
Galerie v přízemí, otevřeno út – ne 10 – 18 hod, vstupné plné 50 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 100 Kč.