About us

select your language:

Služba AHICE je určena pro odbornou i laickou veřejnost a byla vytvořena s cílem poskytnout jednodušší přístup k informacím o událostech v oblasti dějin umění ve čtyřech středoevropských zemích: v České republice, Maďarsku, Polsku a na Slovensku.

Hlavním cílem AHICE však není doručit nejrůznější informace přímo uživateli. AHICE má poukazovat na zdroje hledaných informací, t. j. institucí se sbírkotvornou, výzkumnou, vzdělávací a publikační aktivitou.

Instituce registrované touto službou samy vkládají do vytvořené struktury informace o vlastních aktivitách. Znamená to, že zprávy zveřejněné domovskou stránkou AHICE pocházejí přímo ze zdrojů a mohou být kdykoliv aktualizovány.

Partneři AHICE, kterými jsou přední instituce pracující v oblasti dějin umění ve svých zemích, registrují další domácí instituce. Každý z partnerů si určí správce, který je zodpovědný za spolupráci a udržování kontaktů s ostatními institucemi. Partnerem AHICE v České republice je Moravská galerie v Brně a správcem je Petr Tomášek. V případě potřeby kontaktujte správce.

V případě, že se rozhodnete spolupracovat se službou AHICE, je potřebné vyplnit přihlášku, kterou naleznete na naší domovské stránce www.ahice.net. Přihlášku je potřeba zaslat písemnou formou na adresu Moravské galerie v Brně, Husova 18, 662 26. Následně budete zaregistrováni a prostřednictvím emailu Vám zašleme přístupové heslo, které Vám umožní bezplatně vkládat na stránku AHICE informace o Vašich aktivitách a to v anglickém i českém jazyce. Informace jsou ještě před jejich zveřejněním v souladu se zaměřením služby na oblast dějin umění a s nimi souvisejícími obory posouzeny partnerem AHICE v příslušné zemi.

Všichni návštěvníci domovské stránky AHICE mohou prostřednictvím menu využívat několik služeb, které jim pomohou nalézt potřebné informace. Přihlásíte-li se (Subscription), můžete získávat pravidelné informace přímo do Vaší emailové schránky.

Přejeme Vám příjemný den a těšíme se na spolupráci