About us

select your language:

Sluzba AHICE bola vytvorená s cieľom poskytnúť jednoduchší prístup k informáciám o udalostiach v oblasti dejín umenia v štyroch stredoeurópskych krajinách: v Českej republike, Maďarsku, Poľsku a Slovensku.

AHICE má slúziť ako ukazovateľ prameňov hľadaných informácií, t. j. inštitúcií so zbierkovou, výskumnou, vzdelávacou či publikačnou aktivitou.

Inštitúcie registrované touto sluzbou sami vkladajú do vytvorenej štruktúry informácieo ich vlastných aktivitách. Znamená to, ze správy zverejnené domovskou stránkou AHICE pochádzajú priamoz prameňov a môzu byť kedykoľvek aktualizované.

Partneri AHICE, ktorými sú inštitúcie dobre známe v oblasti dejín umenia vo svojichkrajinách, registrujú ďalšie domáce inštitúcie. Každý z partnerov si určísprávcu, ktorý je zodpovedný za spoluprácu a udrziavanie kontaktov s ostatnými inštitúciami. Partnerom AHICE na Slovensku je Ústav dejín umenia Slovenskej akadémie vied a správcom je Erika Okruhlicova. V prípade potreby kontaktujte správcu.

Prajeme Vámúspešnú púť za užitočnými informáciami pre Vašu kazdodennú prácu i precesty do zahraničia.