Institution

Galerie výtvarného umění v Ostravě / Gallery of Fine Arts in Ostrava

Galerie výtvarného umění v Ostravě / Gallery of Fine Arts in Ostrava

Address

Jurečkova 9, Ostrava 702 00

Telephone

0042 0 596 113 566

Email

info@gvuostrava.cz