Institution

Galerie výtvarného umění v Chebu / Gallery of visual art in Cheb

Galerie výtvarného umění v Chebu / Gallery of visual art in Cheb

Address

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16, 350 02 Cheb

Telephone

+42 0 354422450

Email

odborne@galeriecheb.cz