Institution

Bratislava City Gallery / Galéria mesta Bratislavy

Address

Bratislava, Františkánske námestie 11

Telephone

+421 2 5443 1556 - 8

Email

pr@gmb.sk