Institution

Instytut Historii Sztuki UW / Institute of Art History, University of Warsaw

Instytut Historii Sztuki UW / Institute of Art History, University of Warsaw

Address

Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa

Telephone

+48 22 552 04 06

Email

ihs@uw.edu.pl