Institution

National Heritage Institute / Národní památkový ústav

National Heritage Institute / Národní památkový ústav

Address

Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1, Česká republika

Telephone

+420 257 010 111

Email

epodatelna@npu.cz